Технологична професионална гимназия "Мария Кюри" - гр. Перник

 
Технологична професионална гимназия "Мария Кюри" - гр. ПерникЕлате в ТПГ"Мария Кюри"

Извънкласна дейност / Традиции и милосърдие

Традиции и милосърдие
30.01.08 10:50
Възпитаваме нашите ученици в духа 

на християнските ценности. 

Когато празнуваме, не 

забравяме да проявим милосърдие
 
към сираците от Дома за сираци
 
в с. Дрен и Дом за медико-

социални грижи гр.Перник,
 
които посещаваме, за да ги зарадваме
 
с подаръци и много любов.

Наши ученици  заедно с 

Дом на туриста “Васил Апостолов”-
 
гр.Перник вече 10 години 

организират и провеждат  

традиционната "Граовска вечер".
0.1544