Технологична професионална гимназия "Мария Кюри" - гр. Перник

 
Технологична професионална гимназия "Мария Кюри" - гр. ПерникЕлате в ТПГ"Мария Кюри"

Проекти / "Pазработване на механизми за училищни и студентски практики"

"Pазработване на механизми за училищни и студентски практики"
21.11.08 13:22
    
      На 20 ноември 2008 година се проведе семинар във връзка със стартирането на проект  “Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” . Водеща организация на проекта е ТПГ”Мария Кюри”с партньор “Стомана Индъстри”АД.
  Целта на проекта е предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици от специалност Металургия на черните метали и създаване на възможност за улесняване на прехода от училище към работно място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар.
        Проектът е на стойност 58962 лв. Участваха училища от цялата страна. Конкуренцията бе голяма. Гордеем се с факта,че нашият проект бе класиран на едно от първите места и одобрен от МОН .
          Реализацията на проекта ще изгради стабилно  партньорство между образователните и обучителни институции и бизнеса , а учениците ще овладеят практически знания и умения. 
oще ... 

Втора целева група:
       
 
     Продължава работата по проект "Разработване на механизми за  ученически и студентски практики" към оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
      Първа целева група приключи своето обучение в реални работни условия. В момента започнаха своето обучение бенефициентите от втора целева група- ученици от 10а  и 11 а класове. 
      Успешно приключи теоретичното обучение и започна практическото в ЛПЦ  на "Стомана Индъстри" АД под ръководството на учители от Водещата организация и наставници от Партниращата организация. 

Забележка: Последна редакция май 2009 година
 
 
0.1